Ascendum Central Europe GMBH

Úspech, ktorý skupina dosiahla v priebehu posledných 50 rokov, je založený na pevnej štruktúre a nemennej firemnej kultúre, ktorá je zameraná na obchodnú činnosť, na zákazníkov a zamestnancov. Je to rovnaká firmená kultúra, ktorá nás, v spojení s hlbokým rešpektom k miestnym kultúram, priviedla k zaručenému úspechu aj v medzinárodnom merítku.

Map

CZ AT HU RO MD SK SI HR BIH